Organisatie

Stichting Eerste Soester Schilders Atelier Soest (ESSA Soest) is een laagdrempelig organisatie en werkt zonder subsidies en zonder winstoogmerk. Onze doelstelling is het bevorderen van belangstelling voor de beeldende kunst door zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te bieden om te (leren) schilderen en tekenen. Er wordt naar gestreefd de kosten voor deelname aan de cursussen zo laag mogelijk te houden.

Het bestuur en de organisatie van ESSA Soest is in handen van een aantal vrijwilligers die met liefde en passie zich inzetten voor hun club. Met elkaar en met inzet van de docenten organiseren zij alle activiteiten: cursussen, workshops en exposities. De bestuursleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur, visie, jaarplan, administratie en bepalen het beleid van ESSA Soest.

Het bestuur bestaat uit:
        

Monique Goderie: Voorzitter en  Daphna Pimentel; Penningmeester.

De docenten zijn freelancers en geven zelfstandig les. Allen hebben een afgeronde kunstopleiding, docentenopleiding en/of leservaring.

Van eind september tot begin april worden bij ESSA schilder- en tekencursussen gegeven in diverse technieken en stijlen. De cursussen zijn zowel voor beginners als gevorderden, van jong tot oud.

Onder begeleiding van enthousiaste docenten wordt er geschilderd en getekend in een ontspannen en gezellige sfeer. Vanwege de persoonlijke begeleiding is er voor iedereen een geschikte cursus. De een werkt graag met opdrachten, de ander kiest liever zijn eigen onderwerp en materiaal. Sommigen maken in een korte tijd met een paar losse toetsen een prachtig schilderij, anderen sleutelen wat langer aan een werkstuk en komen met of onder begeleiding van hun docent en inspiratie van medecursisten tot een fantastisch eindresultaat.

Er wordt geluisterd naar de wensen en ideeën van de cursisten en waar mogelijk wordt daarop ingespeeld. Ons uitgangspunt is dat iedereen met plezier naar de les komt.

Stichting Eerste Soester Schilders Atelier Soest is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 53646002.