Cursusvoorwaarden

Inschrijven
U kunt inschrijven voor een cursus door het invullen en verzenden van een inschrijfformulier.  Door het verzenden van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de cursusvoorwaarden en verplicht u zich het voor de cursus verschuldigde bedrag te betalen.
Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van ontvangst. Wacht niet te lang met inschrijven anders bestaat de kans dat de cursus al is volgeboekt.
Wanneer u niet geplaatst kunt worden omdat een cursus vol is, nemen wij contact op om naar een passende oplossing te zoeken.

Betaling
De kosten van de cursus zijn inclusief BTW, koffie en thee. Bij de cursus De betaling dient vóór 1 september 2019 te worden overgemaakt op:

IBAN nr: NL47 RABO 0162 6700 52
t.n.v. Stichting ESSA Soest
onder vermelding van je eigen naam en cursuscode.

Bevestiging
Na binnenkomst van uw inschrijving krijgt u een bevestiging van ontvangst.
Een cursus start bij voldoende inschrijvingen. Vóór de aanvang van de cursus ontvangt u een bevestiging per email of post en een lijst van teken- en schildersmateriaal, dat voor de eerste les nodig is.

Restitutie van cursusgeld
Er vindt geen restitutie van cursusgeld plaats indien een cursist vroegtijdig zijn cursus wil beëindigen.
Teruggave van cursusgeld kan alleen plaatsvinden indien:
1. De cursus niet doorgaat.
2. Deelname door de cursist wordt geannuleerd, uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus.

Aansprakelijkheid
ESSA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van eigendommen, die op enige wijze in verband kunnen worden gebracht met haar activiteiten, ongeacht hoe die schade of vermissing is ontstaan.

Diversen
ESSA heeft het recht om, indien nodig, andere docenten in te schakelen dan in het cursusprogramma vermeld staan.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
ESSA stelt hoge eisen aan het waarborgen van uw privacy, wij gaan als volgt met de gegevens om, dit is ons beleid:

  • Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarmee u ze met ons hebt gedeeld. Uw gegevens worden niet aan andere partijen of derden ter beschikking gesteld en zijn alleen en uitsluitend bij ESSA bekend. 
  • Aan het begin van ieder jaar wordt er per cursus een cursistenlijst samengesteld. Hierop worden alleen de emailadressen vermeld (geen telefoonnummers/geen adressen). Wilt u iemand zelf uw nr./adres geven dan bent u daar natuurlijk vrij in. 

Gebruik van olieverf
Uit ervaring is gebleken dat sommige mensen allergisch of gevoelig zijn voor de dampen van olieverf en/of terpentine. Om deze mensen de kans te geven om te schilderen hebben we een aantal olieverfvrije cursussen in het programma opgenomen. In deze cursussen is het niet toegestaan om gebruik te maken van olieverf of terpentine. Olieverf op waterbasis is tijdens deze lessen wel toegestaan.

In de volgende cursussen wordt er niet met olieverf geschilderd:

Abstract schilderen intuïtief
Impressionisme anno NU
Schilderen met een opdracht

Er wordt gebruik gemaakt van acrylverf, tenzij bij de cursusbeschrijving anders vermeld.