Jean-Marie van Staveren

image1Sinds ik afstudeerde aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Utrecht in 1984 (Bachelor of Fine Art and Design in Education), ben ik actief als beeldend kunstenaar (schilderen/ beeldhouwer).  Aansluitend studeerde ik aan de Rijksuniversiteit Utrecht Faculteit der letteren, Kunstgeschiedenis en Archeologie. Van 1990 tot 2012 was ik als docent verbonden aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.

Mijn werk heeft onderdak gevonden bij publieke aanbestedingen, bedrijfscollecties, particuliere verzamelingen en gemeentelijke collecties. In 1986 ontving ik van het Genootschap Kunstliefde te Utrecht voor mijn hele oeuvre de  B.J.Kerkhof prijs  en in 1999 de Boellardprijs.

Naast vele beroepsverwante functies die ik heb bekleed ben ik sinds 2008 bestuursvoorzitter van de Fundación Cultural Knecht-Drenth een stichting die in Spanje Artist in Residence  faciliteert. Deze stichting heeft in Callosa d’En Sarrià vijf woon-werkateliers ingericht voor Nederlandse en Vlaamse kunstenaars, ontwerpers, wetenschappers, schrijvers, vertalers en musici.

Voor meer informatie
Website: http://www.jean-marievanstaveren.nl
Website: Fundación Cultural Knecht-Drenth http://www.fckd.nl/